Meny

Protokoll från 10 december 2015

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 10 december 2015

 

Enskilda beslut med handlingar

§ 70 Val av justerare

§ 71 Fastställande av dagordning

§ 72 Information/vägledningsdiskussion

§ 73 Verksamhetsplan och budget 2016

§ 74 Årligt beslut om genomförande av regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland åren 2016-2019

§ 75 Valärenden

§ 76 Anmälningsärenden

§ 77 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-12-23

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53