Meny

Protokoll från 12 februari 2015

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 12 februari 2015

 

Enskilda beslut med handlingar

§ 19 Fastställande av dagordning

§ 20 Val av justerare

§ 21 Information/vägledningsdiskussion

§ 22 Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning

§ 23 Direktiv för regionstyrelsens beredning för jämlik hälsa

§ 24 Val till Nyköping-Östgötalänken AB

§ 25 Val till ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

§ 26 Val till Assembly of European Regions, generalförsamlingen

§ 27 Val till Stockholmsregionens Europaförening

§ 28 Val till regionstyrelsens kompetensberedning

§ 29 Val till regionstyrelsens beredning för jämlik hälsa

§ 30 Anmälningsärenden

§ 31 Övriga frågor

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-05-29

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53