Meny

Protokoll från 27 mars 2015

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 27 mars 2015

 

Enskilda beslut med handlingar

§ 32 Val av justerare

§ 33 Fastställande av dagordning

§ 34 Information/vägledningsdiskussion

§ 35 Årsredovisning år 2014

§ 36 Regional bredbandsstrategi

§ 37 Medfinansiering av projekt inom området koldioxidsnål miljö, Europeiska regionalfonden

§ 38 Valärenden

§ 39 Anmälningsärenden

§ 40 Övriga frågor

§ 41 Avslutning

 

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-05-29

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53