Meny

Protokoll från 28 maj 2015

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 28 maj 2015

 

Enskilda beslut med handlingar

§ 42 Val av justerare

§ 43 Fastställande av dagordning

§ 44 Information/vägledningsdiskussion

§ 45 Medfinansiering av projekt inom området "Unga till utbildning och arbete", Europeiska socialfonden

§ 46 Insatser för utveckling av näringslivet i Katrineholm

§ 47 Fortsatt finansiering av den gemensamma nämnden för samverkan inom socialtjänst och vård

§ 48 Återupptagande av arbetet i infrastrukturberedningen

§ 49 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020

§ 50 Anmälningsärenden

§ 51 Övriga frågor samt avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-06-16

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53