Meny

Protokoll från 29 oktober 2015

 

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 29 oktober 2015

 

Enskilda beslut med handlingar

§ 59 Val av justerare

§ 60 Fastställande av dagordning

§ 61 Information/vägledningsdiskussion

§ 62 Regionförbundets delårsrapport januari-augusti 2015

§ 63 Sammanträdestider för regionstyrelsen och arbetsutskottet samt datum för ledningskonferensen 2016

§ 64 Yttrande över "En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)"

§ 65 Ytterligare insatser för näringslivet i Katrineholm

§ 66 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2016

§ 67 Delegerad beslutsnivå

§ 68 Anmälningsärenden

§ 69 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-11-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53