Meny

Protokoll från 3 september 2015

 

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 3 september 2015

 

Enskilda beslut med handlingar

§ 52 Val av justerare

§ 53 Fastställande av dagordning

§ 54 Information/vägledningsdiskussion

§ 55 Inriktningsbeslut gällande det storregionala planeringssamarbetet

§ 56 Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen perioden 2018-2029

§ 57 Kommittén för arbetet med ny regional indelning - kontaktpersoner i Sörmland

§ 58 Anmälningsärenden

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-09-22

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53