Meny

Protokoll från 8 januari 2015

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 8 januari 2015 

Enskilda beslut med handlingar

§ 1 Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten

§ 2 Presentation av nya styrelsen

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Val av justerare

§ 5 Val av ordförande och vice ordförande

§ 6 Val av sekreterare

§ 7 Val av arbetsutskott samt fastställande av inkallelseordning för arbetsutskottet

§ 8 Ordföranden har ordet

§ 9 Information/vägledningsdiskussion

§ 10 Verksamhetsplan och budget 2015

§ 11 Sammanträdestider 2015

§ 12 Insynsplats för KS-ordföranden i Vingåker

§ 13 Kungörelse om regionstyrelsens sammanträden

§ 14 Övriga val

§ 15 Anmälningsärenden

§ 16 Information av praktisk karaktär

§ 17 Övriga frågor

§ 18 Avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-05-29

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53