Meny

Protokoll från 1 september 2016

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar.

Protokoll 1 september 2016

Enskilda beslut med handlingar

§ 26 Val av justerare

§ 27 Fastställande av dagordning

§ 28 Information/vägledningsdiskussion

§ 29 Samrådsremiss RUFS 2050

§ 30 Remissvar "Mer flyg och bostäder i Stockholmsregionen"

§ 31 Antagande av systemanalys 2016 för Stockholm-Mälarregionen inklusive Östergötland och Gotland

§ 32 Remissvar om förslag till nya föreskrifter för väg 53

§ 33 Utökat uppdrag för beredningen för infrastruktur och transporter

§ 34 Anmälningsärenden

§ 35 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2016-09-19

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53