Meny

Protokoll från 13 oktober 2016

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar.

Protokoll 13 oktober 2016

Enskilda beslut med handlingar

§ 36 Val av justerare

§ 37 Fastställande av dagordning

§ 38 Information/vägledningsdiskussion

§ 39 Delårsrapport januari-augusti 2016

§ 40 Sammanträdestider 2017 för regionstyrelsen och arbetsutskottet samt ledningskonferensen

§ 41 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2017

§ 42 Kompletterande val till beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor

§ 43 Anmälningsärenden

§ 44 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2016-10-31

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53