Meny

Protokoll från 28 januari 2016

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 28 januari 2016 

Enskilda beslut med handlingar

§ 1 Val av justerare

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Information/vägledningsdiskussion

§ 4 Revidering av kommunikationspolicy

§ 5 Avsiktsförklaring - utveckling av Skavsta flygplats

§ 6 Delegering av beslut för remissyttranden gällande transportinfrastrukturplanering och gymnasial yrkesutbildning

§ 7 Valärenden

§ 8 Anmälningsärenden

§ 9 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-02-19

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53