Meny

Protokoll från 8 april 2016

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar.

Protokoll 8 april 2016 

Enskilda beslut med handlingar

§ 10 Val av justerare

§ 11 Fastställande av dagordning

§ 12 Information/vägledningsdiskussion

§ 13 Årsredovisning år 2015

§ 14 Ökade statliga medel till regionala tillväxtarbetet

§ 15 Revidering av attestreglemente och delegationsordning

§ 16 Anmälningsärenden

§ 17 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2016-04-25

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53