Meny

Protokoll från 8 december 2016

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar.

Protokoll 8 december 2016

Enskilda beslut med handlingar

§ 45 Val av justerare

§ 46 Fastställande av dagordning

§ 47 Information/vägledningsdiskussion

§ 48 Verksamhetsplan och budget 2017

§ 49 Årlig revision av Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland

§ 50 Förslag till reviderade bolagshandlingar m m för bolaget Nyköping-Östgötalänken AB

§ 51 Inriktning för regionförbundets internationella engagemang

§ 52 Regional handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag i Sörmland

§ 53 Länets dopgåva till HKH Alexander, hertig av Södermanland

§ 54 Anmälningsärenden

§ 55 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2016-12-28

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53