Meny

Protokoll från sammanträde den 14 september 2017

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 14 september 2017


Enskilda beslut med handlingar

§ 30 Val av justerare

§ 31 Fastställande av dagordning

§ 32 Information/vägledningsdiskussion

§ 33 Regional handlingsplan för klimat och miljö i tillväxtarbetet

§ 34 Handlingsplan för en jämställd och jämlik regional tillväxt 2017-2020

§ 35 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021

§ 36 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB samt val av ombud till årsstämma 2018

§ 37 Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 53, Södermanlands län

§ 38 Remisshantering av Trafikanalys rapport 2017:1, Ny målstyrning för transportpolitiken

§ 39 Sammanträdestider 2018 för regionstyrelsen och arbetsutskottet

§ 40 Valärenden

§ 41 Anmälningsärenden

§ 42 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2017-10-23

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53