Meny

Protokoll från sammanträde den 2 februari 2017

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 2 februari 2017


Enskilda beslut med handlingar

§  1 Val av justerare

§  2 Fastställande av dagordning

§  3 Information/vägledningsdiskussion

§  4 Strategi för smart specialisering i Sörmland

§  5 Ändrad medfinansieringsgrad för Strängnäs resecentrum

§  6 Inrättande av politisk beredning som styrgrupp för Sörmlandsstrategin

§  7 Regionförbundet Sörmlands remisshantering av "En svensk flygskatt, SOU 2016:83"

§  8 Sörmland som länsregion - uppdrag att initiera ett förberedelsearbete

§  9 Remisshantering av SOU 2017:1, För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

§ 10 Nordiska skärgårdssamarbetets råd - val av representant

§ 11 Valärenden

§ 12 Anmälningsärenden

§ 13 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53