Meny

Protokoll från sammanträde den 2 juni 2017

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 2 juni 2017


Enskilda beslut med handlingar

§ 23 Val av justerare

§ 24 Fastställande av dagordning

§ 25 Information/vägledningsdiskussion

§ 26 Yttrande gällande Landstinget Sörmlands ansökan om att bilda region

§ 27 Valärenden

§ 28 Anmälningsärenden

§ 29 Övriga frågor och avslutning

 

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2017-09-25

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53