Meny

Protokoll från sammanträde den 27 oktober 2017

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 27 oktober 2017


Enskilda beslut med handlingar

§ 43 Val av justerare

§ 44 Fastställande av dagordning

§ 45 Information/vägledningsdiskussion

§ 46 Regionförbundets delårsrapport januari-augusti 2017

§ 47 Yttrande över utställningsförslag av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

§ 48 Remisshantering av Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

§ 49 Uppdrag att samlokalisera inför regionbildning

§ 50 Anmälningsärenden

§ 51 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2017-11-16

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53