Meny

Protokoll från sammanträde den 31 mars 2017

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 31 mars 2017


Enskilda beslut med handlingar

§ 14 Val av justerare

§ 15 Fastställande av dagordning

§ 16 Information/vägledningsdiskussion

§ 17 Årsredovisning för år 2016

§ 18 Ersättning till beredningen för Sörmlandsstrategin

§ 19 Ökat behov av digitalt arbetssätt

§ 20 Kompetenssäkring vid förbundskontoret

§ 21 Anmälningsärenden

§ 22 Övriga frågor och avslutning

 

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2017-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53