Meny

Protokoll från sammanträde den 6 december 2017

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 6 december 2017


Enskilda beslut med handlingar

§ 52 Val av justerare

§ 53 Fastställande av dagordning

§ 54 Information/vägledningsdiskussion

§ 55 Verksamhetsplan och budget 2018

§ 56 Återstående prioriteringar inom budget 2017

§ 57 Årligt beslut om genomförande av Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland

§ 58 Godkännande av remissförslag om reviderad Sörmlandsstrategi

§ 59 Uppdrag genomförande av regionbildning i Sörmland

§ 60 Revidering av delegationsordning och attestreglemente

§ 61 Valärenden

§ 62 Anmälningsärenden

§ 63 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2017-12-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53