Meny

Protokoll från sammanträde den 20 december 2018

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet. De enskilda besluten med underliggande handlingar kommer att publiceras i v 2, 2019.

Protokoll 20 december 2018

 

Enskilda beslut med handlingar:

§ 51 Val av justerare

§ 52 Fastställande av dagordning

§ 53 Information/vägledningsdiskussion

§ 54 Årligt beslut om genomförande av Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland

§ 55 Uppföljning av kompetensberedningens handlingsplan 2015-2018

§ 56 Sammanträdesdatum 2019 för Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse

§ 57 Valärende - Nyköping-Östgötalänken AB

§ 58 Anmälningsärenden

§ 59 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-12-28

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53