Meny

Protokoll från sammanträde den 20 juni 2018

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar.

Protokoll 20 juni 2018

 

Enskilda beslut med handlingar:

§ 22 Val av justerare

§ 23 Fastställande av dagordning

§ 24 Information/vägledningsdiskussion

§ 25 Revidering av Sörmlandsstrategin samt godkännande av rapporten ÖMS 2050

§ 26 Svar till Tillväxtverket om handling av erbjudande om grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete

§ 27 Fastställande av länsplan för regional transportinfrastruktur i Södermanlands län 2018-2029

§ 28 Begäran om medel till lokaliseringsutredning på Västra stambanan

§ 29 Remisshantering av Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)

§ 30 Anmälningsärenden

§ 31 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-08-22

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53