Meny

Protokoll från sammanträde den 21 november 2018

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar.

Protokoll 21 november 2018

 

Enskilda beslut med handlingar:

§ 44 Val av justerare

§ 45 Fastställande av dagordning

§ 46 Information/vägledningsdiskussion

§ 47 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

§ 48 Fortsatt verksamhet Almi Invest

§ 49 Anmälningsärenden

§ 50 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-12-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53