Meny

Protokoll från sammanträde den 4 oktober 2018

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar.

Protokoll 4 oktober 2018

 

Enskilda beslut med handlingar:

§ 32 Val av justerare

§ 33 Fastställande av dagordning

§ 34 Information/vägledningsdiskussion

§ 35 Delårsbokslut per den 31 augusti 2018

§ 36 Verksamhetsplan och budget 2019

§ 37 Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång m m

§ 38 Regionalt ställningstagande om vägar som korsar kommande Ostlänken

§ 39 Revidering av dokumenthanteringsplan för regionförbundets lednings- och stödprocesser

§ 40 Utökat uppdrag

§ 41 Anmälningsärenden

§ 42 Övriga frågor och avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-10-16

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53