Meny

Protokoll från sammanträde den 8 februari

 

Här kan du ta del av regionstyrelsens protokoll i sin helhet samt de enskilda besluten med underliggande handlingar

Protokoll 8 februari 2018


Enskilda beslut med handlingar

§  1 Val av justerare

§  2 Fastställande av dagordning

§  3 Information/vägledningsdiskussion

§  4 Årsplan för regionförbundets internationella engagemang år 2018

§  5 Strategi för ett hållbart resande med tåg i Sörmland 2050

§  6 Dokumenthanteringsplan för regionförbundets lednings- och stödprocesser

§  7 Remisshantering av "Ett land att besöka - en samlad politik för en hållbar turism och växande besöksnäring",
       SOU 2017:95

§  8 Anmälningsärenden

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-02-22

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53