Meny

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn är fastställd av regionstyrelsen den 27 februari 2014, och gäller från den 1 mars 2014.

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Åsa-Karin Blomqvist

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Åsa-Karin Blomqvist

Administrativ chef (tjänstledig)

Chef för administrativa enheten, med ansvar för ekonomi- och personalfrågor.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 290 70 79