Meny

Attestreglemente

Attestreglementet fastställdes av regionstyrelsen den 4 december 2014, att gälla från den 1 januari 2015, och reviderades av regionstyrelsen den 8 april 2016 och den 6 december 2017.

Syftet med reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner är att säkerställa att allt som bokförs är korrekt avseende prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, kontering och beslut.

Attestreglemente

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-12-19