Meny

Delegationsordning

Regionstyrelsen fastställde delegationsordningen den 4 december 2014, att gälla från den 1 januari 2015, och reviderades av regionstyrelsen den 8 april 2016 och den 6 december 2017.

I delegationsordningen förtecknas de typer av beslut där regionstyrelsen överlåtit beslutanderätten till någon annan, det vill säga gett mandat till till exempel styrelsens ordförande och regiondirektören att fatta beslut för styrelsens räkning. Delegationsbesluten återrapporteras till regionstyrelsen.

Delegationsförteckning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-12-19