Meny

Dokumenthanteringsplan för lednings- och stödprocesser

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet Sörmlands lednings- och stödprocesser antogs av regionstyrelsen den 8 februari 2018.

I dokumenthanteringsplanen förtecknas de handlingar, som förekommer och hanteras av organisationen. Där framgår vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras, samt hur handlingarna förvaras och när gallring ska ske.

Planens giltighet avser 2018, varefter regionbildning sker.

Dokumenthanteringsplan för lednings- och stödprocesser

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-08-07