Meny

Ersättningsreglemente

Reglementet från den 1 juli 2009 är reviderat att gälla från den 1 juli 2015.

Reglerna innebär i korthet att alla arvodesersättningar för förtroendeuppdrag i Regionförbundet Sörmland ska följa utvecklingen av riksdagsledamöternas arvoden som omräknas och tillämpas från den 1 januari årligen.

Regionförbundet Sörmland utbetalar ersättning för förlorad arbetsinkomst jämte andra ersättningar och arvode för förtroendeuppdrag enligt bestämmelser i dokumentet "Ersättningsregler för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda".

Ersättningsreglemente

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2015-10-23