Meny

Förbundsordning

Förbundsordning för Regionförbundet Sörmland gäller från den 1 juni 2009.

Bestämmelser i kommunallagen gäller om inte annat framgår av förbundsordningen eller arbetsordningen för regionstyrelsen, vilken är en bilaga till förbundsordningen och återfinns sist i dokumentet.

Förbundsordning

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2015-04-30