Meny

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicyn är antagen av regionstyrelsen i januari 2016.

Vi ska synas och det ska synas vad vi står för!
Kommunikationspolicyn är styrande för all kommunikation inom Regionförbundet Sörmland.

De övergripande målen för Regionförbundet Sörmlands kommunikationsarbete är att kommunikationen ska bidra till att verksamhetsmålen uppnås och att varumärket Regionförbundet Sörmland stärks.

Regionförbundet Sörmlands kommunikationspolicy

 

Den grafiska profilen är en mycket viktig del i vårt ansikte utåt. Den styr hur vi väljer att visa upp oss i skiftande sammanhang. En enhetlig grafisk profil förstärker vår identitet. Regionförbundet Sörmlands profilering är något vi gör tillsammans genom klok och konsekvent användning av vår gemensamma grafiska profil.

Regionförbundet Sörmlands grafiska profil

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-28