Meny

Resepolicy

Resepolicy för Regionförbundet Sörmland antogs av regionfullmäktige den 29 november 2007.

Denna policy gäller alla resor, inkluderat eventuellt boende, som företas i tjänsten av såväl arbetstagare som förtroendevalda och som finansieras av Regionförbundet Sörmland.
Syftet med policyn är att den dels ska utgöra ett styrinstrument för ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande, dels ge stöd för val av boende vid resa i tjänsten.

Resepolicy

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2016-03-18