Meny

Upphandlingspolicy

Policyn fastställdes den 29 november 2007 av regionfullmäktige, att gälla från den 1 januari 2008.

Syftet med policyn är att

• Säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan.

• Långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.

• Säkerställa att upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. Policyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera när det gäller upphandling.

Upphandlingspolicy

Den 22 oktober 2010 fattade regionstyrelsen beslut om en komplettering av upphandlingspolicyn, för att justera beloppsgränserna för direktupphandling i enlighet med de förändringar som skett i LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Komplettering av upphandlingspolicyn

 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-02-22

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Åsa-Karin Blomqvist

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Åsa-Karin Blomqvist

Administrativ chef (tjänstledig)

Chef för administrativa enheten, med ansvar för ekonomi- och personalfrågor.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 290 70 79