Meny

Styrelsens beredningar

Regionstyrelsen kan inrätta beslutsorgan och tillsätta beredningar och arbetsgrupper. För närvarande finns fyra politiska beredningar; kompetensberedningen, beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor, beredningen för jämlik hälsa samt beredningen för Sörmlandsstrategin.

 • Kompetensberedningen
  Catharina Fredriksson (S) ordförande
  Jacob Sandgren (S)
  Johan Rocklind (S)
  Monica Lindell Rydén (S)
  Dag Bergentoft (M)
  Jari Puustinen (M)
  Anton Berglund (SD)

  Läs mer om beredningens arbete


 • Beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor
  Jimmy Jansson (S) ordförande 
  Monica Johansson (S)
  Urban Granström (S)
  Jan-Erik Larsson (S) 
  Anneli Bengtsson (S)
  Sofia Remnert (L)
  Ann-Sofie Lifvenhage (M)
  Daniel Portnoff (M)
  Lars Härnström (M)
  Jacob Högfeldt (M)
  Anna af Sillén (M)

 • Beredningen för jämlik hälsa
  Monica Johansson (S) ordförande
  Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)
  Terese Larsson (S)
  Anna Wåhlström (MP)
  Ingrid Jerneborg Glimne (M)
  Magnus Leivik (M)
  Peter Hardö (VfP)

  Läs mer om beredningens arbete

 • Beredningen för Sörmlandsstrategin
  Viking Jonsson (S) ordförande
  Martina Johansson (C)
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
  Ewa Callhammar (L)
  Magnus Leivik (M)
  Anna Wåhlström (MP)
  Lotta Back (V)

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2017-09-20

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53