Meny

Dataskydd

Information om behandling av personuppgifter

Regionförbundet Sörmland behandlar personuppgifter inom våra verksamheter. Bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.

Personuppgiftsansvarig

Regionförbundet Sörmland är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter fram till den 31 december 2018. Från och med den 1 januari 2019 går ansvaret över till Region Sörmland.

Ändamål

De uppgifter som du lämnar till regionförbundet via e-post, fyller i blanketter eller e-tjänster, eller på annat sätt överför till regionförbundet eller uppgifter om dig som registreras av oss, sparas i datasystem.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter, såsom namn, e-post, titel, organisation, telefonnummer, för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig och för att kunna utföra vårt uppdrag

  1. för att regionförbundet ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv,
  2. för att komma i kontakt med dig, t ex under pågående projekt eller för att informera om regionförbundets verksamhet,
  3. för att fullfölja avtal.
  4. Är du anställd på regionförbundet eller förtroendevald i regionstyrelsen behandlas även uppgifter för personal- och ekonomiadministrativa ändamål.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten.

Dina rättigheter

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du skriva till vår kontaktperson på Regionförbundet Sörmland på adressen info@region.sormland.se, eller vårt dataskyddsombud på landstinget på adressen dataskydd@dll.se. Du har rätt att utan avgift få besked om vilka uppgifter Regionförbundet Sörmland har registrerade om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig. Om du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Regionförbundet Sörmland kan du begära det skriftligen, i egenhändigt undertecknad handling, som skickas till:

Regionförbundet Sörmland Box 325 611 27 Nyköping

Om du är missnöjd med hur Regionförbundet Sörmland behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-05-24

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53