Meny

2004-2006

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2006-03-28 Strategin för nya jobb måste utformas lokalt

Staten håller arbetsmarknadspolitiken i ett järngrepp. Samtidigt driver man på regionala organ att ta fram regionala utvecklingsprogram. Det går inte ihop. Vad hjälper det om vi i Sörmland blir överens om strategier och åtgärder om arbetsmarknadsmedlen i Sörmland ska användas enligt planer som gjorts upp någon annanstans?

Läs mer

2005-11-03 Hur mycket är statliga löften värda?

Efter nedläggningen av Scania, och de därefter omfattande nedskärningarna på arbetsmarknaden i Katrineholm hösten 2001 förde kommunen och länet samtal med regeringen.

Läs mer

2005-01-14 Trängselavgifterna

Stockholms kommuns planerade försök med trängselavgifter närmar sig. Om den modell man föreslår blir verklighet riskerar mängder av bilister att åka på straffavgifter i onödan.

Läs mer

2004-11-01 Besked om 55:an

År 2001 tappade Katrineholms kommun tusentals jobb när Scania och Flextronics lade ner sin tillverkning. Vi, och många andra sörmlänningar var starkt engagerade i det arbete som påbörjades för att ge stöd för att Katrineholm skulle kunna klara det hårda slag nedläggningarna innebar. Vi kände också starkt stöd från regeringen.

Läs mer

2004-10-22 Artikel om tågtrafiken

Idag träffar vi företrädare för Näringsdepartementet för att få staten att fortsätta sitt stöd för tågtrafiken mellan Uppsala och Norrköping via Sala, Västerås, Eskilstuna, Flen och Katrineholm. Det som nu riskerar ske är att de 16 miljoner kronor som staten årligen ger i stöd för tåglinjen kan minskas eller helt försvinna.

Läs mer

2004-09-01 7 av 10 sörmlänningar är beredda att pendla över kommungränsen

7 av 10 sörmlänningar är beredda att pendla över kommungränsen för att arbeta och 6 av 10 av dessa är beredda på att en enkel resa till arbetet kan ta en timme.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58