Meny

7 av 10 sörmlänningar är beredda att pendla över kommungränsen

7 av 10 sörmlänningar är beredda att pendla över kommungränsen för att arbeta och 6 av 10 av dessa är beredda på att en enkel resa till arbetet kan ta en timme.

7 av 10 sörmlänningar anser att det är viktigt eller mycket viktigt för jobb och tillväxt i den egna kommunen om det blir enklare att pendla till Stockholm och andra orter för att arbeta. Framförallt anser kvinnor och de med kortare utbildning att enklare pendling är viktigt för jobb och tillväxt.

Det är resultatet av en undersökning som regionförbundet Sörmland bett opinionsföretaget TEMO göra.

Regionförbundets arbete med att stärka trafik och infrastruktur i länet är en av våra huvuduppgifter. Resultatet av undersökningen känner vi som ett mycket starkt stöd för våra ansträngningar att knyta ihop trafik och infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen och därmed skapa en funktionell storstadsregion. Sörmlänningarna ser redan idag de stora möjligheterna med en sådan utveckling.

Marita Bengtsson

Daniel Portnoff

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-07

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58