Meny

Artikel om tågtrafiken

Idag träffar vi företrädare för Näringsdepartementet för att få staten att fortsätta sitt stöd för tågtrafiken mellan Uppsala och Norrköping via Sala, Västerås, Eskilstuna, Flen och Katrineholm. Det som nu riskerar ske är att de 16 miljoner kronor som staten årligen ger i stöd för tåglinjen kan minskas eller helt försvinna.

En reseundersökning från april visar att pendlingen längs sträckan Uppsala-Norrköping i huvudsak rör pendling från bostad till arbete eller studier. Den visar också att hälften av resenärerna reser varje dag och ytterligare 20 procent några gånger i veckan. 6 av 10 resande är kvinnor. Om tåget inte längre går försvårar det vardagen för många i regionen. Forskare, företagare och politiker är överens om att ju större område människor kan pendla i för att arbeta eller studera, desto högre blir tillväxten. Då ökar möjligheterna till specialisering, då ökar utbudet av olika jobb, och då ökar både löner och produktivitet.

1985 pendlade 9 000 ut från Sörmland för att arbeta eller studera. Idag är den siffran 18 000 personer. Antalet som pendlar till Sörmland har också ökat, från 2 000 till 9 000 personer. Tågförbindelserna är livsviktiga för fler jobb, tillväxt och välfärd för sörmlänningarna. Därför behöver vi slå vakt om tågtrafiken i vår region. Det är därför vi idag besöker näringsdepartementet för att slå vakt om sträckan Uppsala-Norrköping. Vi behöver också tätare och mer tillförlitlig trafik från länet till Stockholm via Svealandsbanan, Västra och Södra stambanan. Det är exempelvis för få ungdomar i vårt län som vidareutbildar sig efter gymnasieskolan. Därför är det inte rimligt att en ung människa från exempelvis Katrineholm inte ska kunna pendla till Linköping, Västerås, Örebro eller Stockholm för att plugga. Det blir för dyrt, trots att ingen av orterna ligger över 15 mil bort.

Trafiken måste anpassas till behovet. Så är det inte alltid idag. 1985 hade SJ 7 avgångar från Katrineholm mellan sex och tio på morgonen till Stockholm, idag är antalet lika många. Från Nyköping går det tre fler tåg denna morgontid än 1985. Från Eskilstuna har antalet avgångar på knappt tjugo år dock ökat med sex. Vi behöver också fler avgångar mellan Nyköping och Norrköping samt på Sörmlandspilen. Det tycks som om tiden har stått stilla på SJ när det gäller att anpassa sig efter hur människor vill resa. Därför måste vi i Sörmland öka trycket för att göra tåget attraktivt för de 18 000 sörmlänningar som reser varje dag för att jobba utanför länets gränser. Räknar vi in de som reser för att studera blir antalet ännu högre.

När Svealandsbanan byggdes ut och gjorde det möjligt att resa oftare och lättare, då ökade också antalet resande mycket snabbt. Vi tror inte att all tågtrafik kan bli lönsam. Men för att få ekonomin att växa krävs snabba och säkra förbindelser i hela regionen. Det sambandet måste få genomslag när viktiga trafikpolitiska beslut fattas. Om vi inte kan utnyttja resurserna i vår region effektivt går stora och tunga framtidsinvesteringar till andra storstadsområden i Europa och världen. Vi är oroliga för att det kan bli fallet om det inte händer något snabbt. När trafiken inte är anpassad blir det svårare att dra fördelar av den samlade Mälarregionen. Det kommer alltmer att bli en nackdel för Sörmland men också för Stockholm och övriga Mälardalen. Om man inte enkelt kan komma till och från våra tätorter krymper våra möjligheter att få investeringar för de framtida jobben.

Vi vill ha en samverkan med länen kring Mälaren för att få en fungerande tågtrafik. Det är inget nytt. Vad som måste till är en uttalad politisk vilja både i Mälardalen och på regeringsnivå och något måste hända fort. Kommunikationerna i Mälardalen måste svara upp mot kraven som tiotusentals resenärer, regionens företag och politiker ställer. Just idag gäller frågan möjligheterna att resa med tåg på sträckan Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Norrköping.

Marita Bengtsson (S) ordförande i Regionförbundet Sörmland

Daniel Portnoff (M), vice ordförande i Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58