Meny

Hur mycket är statliga löften värda?

Efter nedläggningen av Scania, och de därefter omfattande nedskärningarna på arbetsmarknaden i Katrineholm hösten 2001 förde kommunen och länet samtal med regeringen.

Samtalen ledde till att en angelägen trafikinvestering i staden, Förbifart Katrineholm gavs en förhöjd prioritet. Enligt Vägverkets förslag till byggplan skulle byggstart ske år 2008.

Det är nu fyra år sedan samtalen fördes. Men sedan 2001 har ett flertal nya ”kriser” och löftespaket passerat. I samband med regeringens planbeslut i februari 2004 lyftes ett antal andra angelägna åtgärder fram bl a i Göteborgsregionen och på E18, väg 73 mm i Stockholmsområdet. Förbifart Katrineholm tappade då 1 år. Sedan kom Trollhättepaket. Sedan kom Nynäshamnspaket. Därefter kom stormen Gudrun och försvagade Vägverkets ekonomi.

Jan Larsson, kommunalråd Katrineholm

Marita Bengtsson, ordförande (S) Regionförbundet Sörmland

Daniel Portnoff, vice ordförande (M) Regionförbundet Sörmland

Hans Ekström, kommunalråd, Eskilstuna

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-07

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58