Meny

Strategin för nya jobb måste utformas lokalt

Staten håller arbetsmarknadspolitiken i ett järngrepp. Samtidigt driver man på regionala organ att ta fram regionala utvecklingsprogram. Det går inte ihop. Vad hjälper det om vi i Sörmland blir överens om strategier och åtgärder om arbetsmarknadsmedlen i Sörmland ska användas enligt planer som gjorts upp någon annanstans?

År 2005 blev ca 12 miljoner kronor oförbrukade vid länsarbetsnämnden i Södermanland och 2004 ca 57 miljoner kronor enligt uppgifter från AMS. Östergötland har inte heller kunnat använda alla de pengar man tilldelats. Att länsarbetsnämnderna inte gör av med anvisade medel är inget nytt fenomen eller något som bara händer i Sörmland. Det är tvärtom vanligt. Samtidigt som arbetslösheten är för hög förmår inte länsarbetsnämnderna använda sina pengar. Vi tycker att det är ett tecken på att det finns ett systemfel.

Huvudstrategin för att minska arbetslösheten är att politiken inriktas på att främja innovationer och nyföretagande. Där behövs mer initiativ och åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken ska sedan hjälpa människor at hitta de nya jobben. Men i Sörmland liksom på många andra håll är det vanligt att länsarbetsnämnderna får skicka tillbaka pengar till staten. Användningen av de arbetsmarknadspolitiska medlen är mycket hårt reglerade. Statsmakten bestämmer inriktningen och länsarbetsnämndernas svängrum är litet.

Under exempelvis rubriken "arbetsmarknadsutbildning" kan vissa insatser gå till bristyrkesutbildning för anställda. Att pengar under den rubriken inte blivit använda i Sörmland beror på att bristyrkesproblemen varit begränsade i länet. Och då kan inte pengarna användas till något annat även om det vore angeläget.

Just detta visar att det är svårt eller helt omöjligt att göra lokala och regionala anpassningar av hur man kan använda de arbetsmarknadspolitiska medlen. Det är också omöjligt eller åtminstone mycket svårt att göra omdisponeringar av pengarna. Inom länet har vi många år diskuterat vilka nyckelproblem vi har. Ett är att vi behöver bättre allmänna kommunikationer. Ett annat är att fler i Sörmland borde utbilda sig mer. Vår utbildningsnivå ligger under riksgenomsnittet.

Vi vet också genom en TEMO-undersökning vi genomförde i augusti i fjol att sju av tio sörmlänningar var beredda att kompetensutveckla sig på sin arbetsplats för att i framtiden kunna ta ett nytt jobb.

Vi behöver tänka nytt för att minska arbetslösheten. Först och främst måste alla ansträngningar göras för att underlätta för de nya jobben. Men vi behöver också en modernare arbetsmarknadspolitik. Den måste kunna användas strategiskt och skräddarsytt för behoven som finns i varje län och kommun. Samtidigt som statsmakterna håller arbetsmarknadsmedlen i ett järngrepp driver man på de regionala samverkansorganen för att ta fram regionala utvecklingsprogram. Vi tycker inte att detta riktigt går ihop. Vad hjälper det om vi blir överens om strategier och åtgärder om arbetsmarknadsmedlen ska används enligt planer som gjorts upp någon annanstans?

I vår kommer regionförbundet att arbeta med en vision för Sörmland. Vi hoppas på en aktiv process där länets aktörer ger sina bidrag till visionen. Vi vet att det redan nu finns en engagerad diskussion om hur vi kan höja kompetensen i länet, det vill säga hur vi kan få fler att utbilda sig mer. Arbetslöshet skulle kunna förebyggas om fler fick en chans att öka sina kunskaper och sin kompetens. Det skulle öka deras styrka och de skulle stå bättre rustade inför byte av jobb och branscher.

Vi tror också att man kan korta tiden för arbetslöshet och kanske förhindra den om det fanns en möjlighet att sätta in åtgärder innan individerna gick ut i öppen arbetslöshet. Då är det omodernt och feltänkt att arbetsmarknadspolitiken i Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm styrs av centrala beslut som inte går att anpassa till den lokala verkligheten.

En lokalt och regionalt förankrad och driven utvecklingspolitik kan inte halta sig fram utan att kunna ge impulser och driva frågor om arbetskraftsförsörjning. De frågorna måste gå hand i hand. Därför måste vi få en regional och lokal frihet och få ett inflytande över användningen av arbetsmarknadsmedlen. Det skulle gynna både de enskilda människorna och främja tillväxten.

Maria Bengtsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland

Daniel Portnoff (M) vice ordförande i Regionförbundet Sörmland

Hämta Temo-undersökningenom nya jobb i framtiden här

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58