Meny

Trängselavgifterna

Stockholms kommuns planerade försök med trängselavgifter närmar sig. Om den modell man föreslår blir verklighet riskerar mängder av bilister att åka på straffavgifter i onödan.

Enligt uppgifter i media kommer man inte att kunna betala trängselavgiften direkt. Den förväntas betalas av bilisten på bensinmack, via telefon eller Internet i efterhand. Inom sex dagar kommer en räkning med straffavgift om man glömmer att betala. Den ska i sin tur vara betald inom tre dagar. Allt sker genom att bilens registreringsskylt avläses automatiskt.

Detta gäller för bilister som inte har en särskild bricka, laddad med pengar som också läses av automatiskt. Det troliga är att många från landsorten inte kommer att skaffa bricka, inte heller turister. Där kommer dessa orimligt hårda regler att gälla för betalning.

Regionförbundet Sörmland lämnade för drygt ett år sedan in sina synpunkter på Stockholmsberedningens förslag om trängselavgifterna. Vi sade då att om ett trängselavgiftsförsök skall genomföras borde föregås av byggandet av citytunneln/Mälartunneln och utbyggd förbifart Stockholm, av utbyggda parkeringar vid kollektivtrafiken, utbyggd regiontrafik, det vill säga ökad spårkapacitet. Vi underströk att avgifter bara skulle tas ut under just trängseltidpunkterna, och för trafik i den dominerande riktningen.

Vi kunde då som nu bara hoppas att de som fattar besluten också tar hänsyn till alla de som inte bor inom Stockholms kommuns gränser. Tyvärr är hela hanteringen utifrån de utgångspunkterna en besvikelse. Resultatet kommer att bli sämre möjligheter att åka bil utan att det blivit lättare att åka kommunalt. Rörligheten i regionen motverkas, vilket måste betraktas som totalt urspårad regionalpolitik för Mälardalen.

I alla andra sammanhang talar beslutsfattare på alla nivåer om värdet av att knyta ihop Mälarregionen. Trängselavgifterna och det sätt de planeras fungera på är ett av de många krokbenen som läggs för de ambitionerna. För få, försenade och för trånga tåg är andra svårbegripliga hinder för att vår region ska växa och bli en bättre region för oss alla att leva i.

Majoriteten av människor i Mälardalen vill färdas fritt, enkelt och gärna kollektivt för att jobba och studera. Det vore dags att sluta motverka den viljan.

Regionförbundet Sörmland
Marita Bengtsson, ordförande (S)
Daniel Portnoff, vice ordförande (M)

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58