Meny

2007-2010

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2010-10-08 EUs nya tillväxtstrategi kräver att alla samhällsnivåer är aktiva och drivande

Samarbete över gränserna är en förutsättning för att lyckas med EUs nya tillväxtstrategi, Europa 2020. Den kompetens som finns på lokal och regional nivå måste tas tillvara mycket bättre. Från Regionförbundet Sörmlands sida vill vi inte bara hjälpa till, vi vill vara aktiva och drivande och vi måste öka förståelsen hos medborgarna för hur EU fungerar.

Läs mer

2010-09-20 Inför den svenska tillväxtstrategin: - Vi vill vara med!

Glöm inte bort den lokala och regionala nivån när ni ska arbeta fram den nya nationella handlingsplanen för tillväxt och sysselsättning i höst. Det är en förutsättning för att den nya tillväxtstrategin, Europa 2020, ska kunna förverkligas.

Läs mer

2010-06-08 200 svenska politiker tar chansen att påverka

Idag träffas 200 svenska politiker från hela Sverige i Nyköping för att diskutera hur vi ska ta oss ur krisen och skapa en smart och hållbar tillväxt för alla. EU-mötet arrangeras av EU-kommissionen och Regionförbundet Sörmland. Temat för dagens EU-möte är "Vad vill vi i Sverige med den nya tillväxtstrategin, Europa 2020?"

Läs mer

2010-05-06 Sörmland behöver fler utbildningar inom yrkeshögskolan!

Idag, torsdagen den 6 maj, arrangerar Regionförbundet Sörmland ”Sörmlands näringslivsdag” på Båsenberga hotell och konferens i Vingåker. Syftet med dagen är att mötas, inspireras och diskutera det sörmländska näringslivet med temat omvärld och kompetensbehov i fokus.

Läs mer

2010-01-26 Detta arbetar Regionförbundet Sörmland med under 2010

I SN torsdagen den 17 december kunde man läsa en nyhetsartikel som handlade om Regionförbundets Sörmlands budget för 2010. Av naturliga skäl kan det vara svårt att få med alla viktiga delar i en kortare artikel varför undertecknad gärna vill redogöra för några av de delar som inte kom med.

Läs mer

2009-12-16 En viktig dag för Sörmland

Tisdagen den 15 december lämnade Vägverket och Banverket in sina omdömen om det förslag till infrastrukturplan som Sörmland har lämnat till regeringen tidigare i år. Genom dessa utlåtanden kan vi också få en första indikation på hur vårt förslag kommer att tas emot av regeringen. Vad trafikverken har att säga har nämligen stor betydelse för det beslut som regeringen fattar senare i vår.

Läs mer

2009-05-09 Sörmland profilerar sig som ett pilotlän

Så vill Sörmland profilera sig som ett pilotlän i Europa och göra EU begripligt på lokal nivå, skriver elva politiska beslutsfattare på kommunal och regional nivå på DI Debatt.

Läs mer

2009-05-08 "Staten måste ta ansvar för UVEN!"

SJ har nyligen aviserat förändringar i hur de avser trafikera banorna framöver. För Sörmlands del innebär förslaget bland ­annat glesare trafik på Svealandsbanan mitt på dagen och på kvällarna. Ännu färre tåg ­kommer att stanna i Sörmland på den Västra stam­banan och ännu mindre trafik på UVEN, främst när det gäller sträckan mellan Norrköping och ­Eskilstuna.

Läs mer

2009-03-25 För en hållbar tillväxt i hela Sörmland

Det här vill vi med den framtida infrastrukturen i Sörmland:

Läs mer

2008-06-24 Kartläggning och utvärdering av EU-utbildningen hos regionförbundets medlemmar

Hösten 2007 initierade regionförbundet en kartläggning och utvärdering av medlemmarnas EU-utbildning. Syftet var att få en bild av omfattningen av utbildningen och vilken effekt den har haft.

Läs mer

2008-04-04 Kommunernas bredbandssatsning i Sörmland

Sedan cirka ett år tillbaka har det med jämna mellanrum rapporterats i den sörmländska pressen om hur misslyckad den bredbandssatsning var som Regionförbundet var med om att handla upp för att alla sörmlänningar skulle få tillgång till bredband så fort som möjligt.

Läs mer

2007-12-20 Därför vill vi stödja utbyggnaden av Sveriges citybana!

Ökad spårkapacitet för fjärrtågstrafiken till och från Stockholm är avgörande för Sörmlands och hela Mälardalens fortsatta utveckling.

Läs mer

2007-10-03 Öka takten i Mälardalens infrastruktur

Öka takten! Det var budskapet i den manifestation som genomfördes på sju olika platser runt om i Sörmland igår, tisdagen den 2 oktober. Bakom uppmaningen stod ett 40-tal politiker, från Alliansen och oppositionen, som tillsammans delade ut frukostpåsar och flygblad till hundratals pendlare på de sörmländska järnvägsstationerna. Budskapet var tydligt; mer pengar till spår och vägar!

Läs mer

2007-09-20 Vi har slängt den gamla statarmössan för gott!

Isolera inte Stockholm! Det är budskapet från Regionförbundet Sörmland när vi på fredag, den 21 september, lämnar in vårt remissvar på Ansvarskommitténs betänkande. Sörmland kan komplettera en del av det som Stockholm behöver; större tillgång på kompetent arbetskraft, bostäder och ett underbart landskap.

Läs mer

2007-06-07 Vi måste omsätta EUs ambitioner i vardagsarbetet

Inom tre år ska vi vara bäst bland regioner på att skapa ökad tillväxt och sysselsättning. Antar ni utmaningen!? ställs frågan från Sörmland.

Läs mer

2007-05-31 EU är en del av vår vardag

Den 7-9 juni gästas Regionförbundet Sörmland och Region Stockholm av ett 100-tal representanter från åtta olika regioner i Europa, däribland Bryssel, Riga och Helsingfors. Syftet med besöket är att studera hur vi i Sörmland och Stockholm har lyckats implementera den så kallade Lissabonstrategin, för ökad tillväxt och sysselsättning, på det regionala- och lokala planet.

Läs mer

2007-05-14 Välkommen till Sörmland, Åsa Torstensson!

Idag, måndagen den 14 maj, besöker infrastrukturminister Åsa Torstensson Sörmland och Katrineholm för första gången sedan hon tillträdde som minister i den nya regeringen. Syftet med hennes besök är att informera sig och sina närmaste medarbetare om länets förutsättningar, infrastruktur och hur resvanorna ser ut i vår del av landet.

Läs mer

2007-03-15 Isolera inte Stockholm

Sätt inga gränser för hur stora eller små de nya regionerna skall vara. Isolera inte Stockholm utan låt Sörmland och övriga angränsande län stärka den internationella konkurrenskraften hos Sveriges tillväxtmotor nummer ett. Men framförallt låt inte 400-åriga gamla gränser hindra människor och företag att röra sig och utvecklas.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58