Meny

200 svenska politiker tar chansen att påverka

Idag träffas 200 svenska politiker från hela Sverige i Nyköping för att diskutera hur vi ska ta oss ur krisen och skapa en smart och hållbar tillväxt för alla. EU-mötet arrangeras av EU-kommissionen och Regionförbundet Sörmland. Temat för dagens EU-möte är "Vad vill vi i Sverige med den nya tillväxtstrategin, Europa 2020?"

Publicerad i Eskilstuna Kuriren den 8 juni 2010.

”2010 måste bli en nystart för EU, då vi tillsammans går stärkta ur den ekonomiska och finansiella krisen.” Så sa EU:s­­ ordförande José Manuel Barroso om ”Europa 2020” – den nya strategin för smart och hållbar tillväxt för alla – när den antogs av kommissionen den 3 mars i år. Den nya strategin ersätter den så kallade Lissabonstrategin som antogs år 2000. Sverige lyckades väl i att leva upp till målen men i helhet så står EU fortfarande långt ifrån att vara världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi.

Hur ska då ekonomisk tillväxt främjas? Det är framförallt det som den nya strategin handlar om. Den ska i första hand genomföras på europeisk och nationell nivå genom åtgärder på tre områden:

  • Smart tillväxt genom mer kunskap, innovationer och utbildningar.
  • Hållbar tillväxt genom mer resurseffektiv produktion.
  • Tillväxt för alla genom fler människor på arbetsmarknaden och höjd kompetens.

Några av de frågor som ska diskuteras under dagens EU-möte är därför: Hur tog vi tillvara möjligheterna med Lissabonstrategin? Vilken roll har den lokala och regionala nivån? Hur ser vi till att Europa får en smart och hållbar tillväxt för alla? Ett annat syfte med konferensen är att visa på lokala och regionala goda exempel där man bland annat kan nämna ett omfattande hälsoarbete i Oxelösund där det till exempel handlat om att minska utsläppen från SSAB.

Inför konferensen har också en SIFO-undersökning gjorts. På frågan vad svenskarna anser är viktigast för att skapa ekonomisk tillväxt i Europa svarar man: forskning, förbättrad skola och bra statsfinanser.

Undersökningen visar också att svenskarna vill fördjupa det europeiska samarbetet för att tillsammans ta oss ur krisen. Trots det har en mycket hög andel inte hört talas om Europas nya tillväxtstrategi.

Ett viktigt mål med det svenska EU-mötet är därför att öka kunskapen och bredda ägarskapet av den nya strategin.

Det finns också goda exempel. Ett av dem är Regionförbundet Sörmland. Här omsatte de regionala politikerna europiska och nationella mål i regionala mål och identifierade vilka indikatorer som var viktigast att arbeta med. Till dem hörde bland annat ohälsan, arbetslösheten och befolkningstillväxten.

Dagens möte är ett gyllene tillfälle för politiker och andra aktörer att skicka med synpunkter till EU-kommissionen och den nya nationella handlingsplanen för tillväxt och sysselsättning som tas fram av regeringskansliet i höst.

Marita Bengtsson
ordförande, Regionförbundet Sörmland

Pierre Schellekens
chef för EU-kommissionen i Sverige

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58