Meny

Därför vill vi stödja utbyggnaden av Sveriges citybana!

Ökad spårkapacitet för fjärrtågstrafiken till och från Stockholm är avgörande för Sörmlands och hela Mälardalens fortsatta utveckling.

Publicerad i Södermanlands Nyheter den 20 december 2007.

Det anser vi, samtliga kommunalråd i länet, landstingsrådet och Regionförbundets ordförande. Det är också förklaringen till att vi så sent som idag, onsdagen den 19 december, har skrivit under avtalet med regeringens förhandlare Carl Cederschiöld om att vi är beredda att finansiera delar av utbyggnaden av den så kallade Citybanan i centrala Stockholm. Det gör vi tillsammans med fyra andra län; Uppsala, Örebro, Västmanland och Östergötland. Det innebär i praktiken att landstinget bidrar med hälften av de 600 miljoner kronor som krävs från Sörmland och att de nio kommunerna i länet betalar den andra halvan, d v s 300 miljoner kronor. Hur mycket respektive kommun betalar beror på hur många invånare man har. Detta för med sig att Eskilstuna betalar mest, drygt 100 miljoner kronor, och Vingåker, som är minst, betalar drygt 10 miljoner kronor.

I första hand vill vi alla att staten finansierar utbyggnaden av såväl järnvägar som vägar. Men frågan är vad vi gör om staten inte anser sig ha råd och inte tar sitt ansvar? Ska vi politiker, som representerar såväl kommunerna som landstinget i länet, då sitta lugnt kvar i båten och se hur vi blir omseglade av regioner både i Sverige och i Europa som satsar och därigenom får till stånd tillväxt och välfärd. För att säkerställa den framtida välfärden, där allt färre ska försörja allt fler, behöver vi fortsatt tillväxt i vår region. Vi ser då hellre att vi har en alternativ plan för detta där alla delar på ansvaret att bygga ut infrastrukturen så att vi i slutänden ändå kan värna våra andra värden i kommunerna och landstinget som t ex vård, skola och omsorg.

Vi är nu glada att vi har kommit så här långt som till ett gemensamt undertecknande. Det är en naturlig konsekvens av den avsiktsförklaring som vi alla skrev under tidigare i år. Det betyder däremot inte att beslutet inte föregåtts av intensiva diskussioner om vilka motkrav som skall ställas och hur kostnaderna bör fördelas mellan de olika kommunerna i länet. Vad skulle hända om vi inte medfinansierar projektet? Jo, då riskerar hela Citybanan att försenas. Ostlänken riskerar att hamna utanför den nya infrastrukturplanen. Föreslagna och ytterst viktiga åtgärder på såväl Svealandsbanan som Västra stambanan riskerar att försenas eller att inte genomföras alls.

Vi har inte råd att vänta. Det statliga verket Nutek har räknat ut att förseningarna i utbyggnaden av Stockholms infrastruktur kan innebära att vi tappar 50 miljarder i tillväxt! Vi som ofta åker tåg vet att bara tågen kommer i tid så brukar det rulla på ganska bra. Ända fram till Stockholms central där det ofta uppstår tågköer för att klara av de sista meterna in till perrongen. Därför är det inte bara en angelägenhet för staten och Stockholms stad och län utan för praktiskt taget alla tågresenärer till och från Stockholm. Slutligen kan vi också konstatera att skrivningarna i det nu undertecknade avtalet är betydligt starkare än vad de var i den ursprungliga avsiktsförklaringen från i våras. Vi kan slå fast att förutsättningen för att Citybanan och övriga satsningar ska bli verklighet i rimlig närtid, är att vi alla är beredda att betala och dra vårt strå till stacken!

Marita Bengtsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland

Lotta Finstorp, (M), landstingsråd, Landstinget, Sörmland

Jimmy Jansson, (S), kommunalråd, Eskilstuna

Jan Carle, (M), kommunalråd, Nyköping

Göran Dahlström, (S), kommunalråd, Katrineholm

Ann Landerholm, (M), kommunalråd, Strängnäs

Anders Berglöv, (S), kommunalråd, Flen

Daniel Portnoff, (M), kommunalråd, Trosa

Benita Vikström, (S), kommunalråd, Oxelösund

Henric Sörblad, (M), kommunalråd, Gnesta

Viking Jonsson, (S), kommunalråd, Vingåker

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58