Meny

Detta arbetar Regionförbundet Sörmland med under 2010

I SN torsdagen den 17 december kunde man läsa en nyhetsartikel som handlade om Regionförbundets Sörmlands budget för 2010. Av naturliga skäl kan det vara svårt att få med alla viktiga delar i en kortare artikel varför undertecknad gärna vill redogöra för några av de delar som inte kom med.

Publicerad i Södermanlands nyheter den 17 december 2010

Först är det viktigt att påpeka att regionförbundet får huvuddelen av sina resurser från dels medlemsavgifter på ca 32 Mkr dels anslag från staten på ca 11Mkr. Av dessa medel går totalt 29 Mkr till konkreta projekt inom våra prioriterade huvudområden.

Inom området Infrastruktur och Kollektivtrafik lägger regionförbundet nästa år 2,1 Mkr på olika utredningar och beräkningar som skall ge landstinget och kommunerna att bra underlag för sina satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik. I underlaget ingår en plan för hur statens infrastruktursatsningar i länet skall fördelas. Med tanke på att kommunerna och landstinget satsar knappt 300 Mkr per år på enbart kollektivtrafik och att statens investeringar på infrastruktur uppgår till ca en miljard de närmaste 12 åren så jag anser att ett gemensamt planeringsunderlag som kostar ca 2 Mkr per år är väl använda pengar.

Huvudparten av våra ekonomiska resurser lägger vi på området Näringsliv och Arbetsmarknad, drygt 23 Mkr. Av de 23 miljoner kronorna får ALMI drygt 9 miljoner, varav större delen går till den basfinansiering som ALMI behöver för att utföra sitt grunduppdrag, d v s lån och rådgivning till nya och växande företag i länet. Här utöver har ALMI fått ett viktigt uppdrag att stötta företag som hamnat i akuta problem med anledning av den rådande krisen. Under 2009 lånade ALMI Sörmland ut över 100 Mkr till företag där bankerna inte vill ta hela risken. Detta betyder att åtskilliga jobb har räddats i vårt län. För särskilda insatser i krisande företag gör regionförbundet nästa år dessutom en satsning via ALMI på 3Mkr.

En annan av regionförbundets satsningar på detta område är utvecklingen av besöksnäringen. Drygt 3 Mkr satsas på att höja kompetensen och öka samverkan mellan företagen inom besöksnäringen i länet. Här följer några exempel bland de övriga 30-talet projekt:

  • Exportfrämjande insatser tillsammans med Handelskammaren
  • Stöd till Ung Företagsamhet
  • Stöd till Teknik college
  • Stöd till Nyföretagarcentrum
  • Utvecklingsprojekt för de kreativa näringarna (Krut)
  • Utveckling av robotteknik för små och medelstora företag (Robotdalen)
  • Regional samordning av näringslivets kompetensbehov
  • Råd om och medfinansiering av EU-projekt

Detta är bara några axplock ur vår omfattande verksamhetsplan och budget för 2010 som regionstyrelsen fastställde i torsdags. Läs hela planen för verksamhet och budget 2010 här.

Marita Bengtsson (S)
Ordförande i Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan