Meny

EU är en del av vår vardag

Den 7-9 juni gästas Regionförbundet Sörmland och Region Stockholm av ett 100-tal representanter från åtta olika regioner i Europa, däribland Bryssel, Riga och Helsingfors. Syftet med besöket är att studera hur vi i Sörmland och Stockholm har lyckats implementera den så kallade Lissabonstrategin, för ökad tillväxt och sysselsättning, på det regionala- och lokala planet.

Våra utmaningar i Sörmland är väl kända. Vi behöver höja utbildningsnivån, bli bättre på att integrera människor med utomnordisk bakgrund och se till att fler nya företag startar. Det är några av de utmaningar som vi valt att arbeta med, inte för att vi är bäst på dem, utan för att vi dessvärre är sämre än övriga riket.

Detta tillväxt- och utvecklingsarbete omfattar ett flertal olika insatser. En viktig del har varit att i Sörmland enas om ett antal indikatorer som grund för de nio kommunernas, landstingets och regionförbundets gemensamma arbete med hållbar tillväxt och utveckling. Indikatorerna är endast till för att mäta vår egen utveckling och för att se hur vi lyckas med de områden som är våra största utmaningar, nämligen:

 • Befolkningstillväxt
 • Sysselsättningsgrad
 • Sysselsättningsgrad för de med utomnordiskt ursprung
 • Lönesumma per invånare
 • Samlat resultat/omsättningstillväxt
 • Antal nystartade företag
 • Utbildningsnivå
 • Koldioxidutsläpp per år och invånare
 • Andel miljöklassade bilar
 • Andelen restavfall
 • Hälsotal

Det regionala ”toppmötet” kommer att hållas dels i Stockholm, dels i Sörmland. Från Regionförbundet Sörmlands sida är vi två rapportörer som fått det yttersta ansvaret för att sjösätta Lissabonstrategin regionalt vilket tagit sig lite olika uttryck i de två kommuner, Flen och Oxelösund, där vi har varit och fortfarande är verksamma.

Vi arbetar nu med att föra in indikatorerna i våra mål- och budgetdokument. Men det här arbetet får inte bli ett arbete som drivs parallellt med vårt normala arbete. Det här ska utgöra en del av just vårt dagliga arbete. EU är ingenting som flyter ovanpå, EU och de beslut som fattas där, är numera en del av vår vardag.

Vi hoppas och tror att ”toppmötet” blir ett bidrag till att få fler och fler att diskutera och ta ansvar för arbetet med sysselsättning och hållbar tillväxt.

Vi hoppas på tre mycket innehållsrika dagar i Sörmland och Stockholm som det finns all anledning att återkomma till!

Benita Vikström (S) kommunalråd i Oxelösund

Lotta Finstorp (M) landstingsråd i Sörmland

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58