Meny

EUs nya tillväxtstrategi kräver att alla samhällsnivåer är aktiva och drivande

Samarbete över gränserna är en förutsättning för att lyckas med EUs nya tillväxtstrategi, Europa 2020. Den kompetens som finns på lokal och regional nivå måste tas tillvara mycket bättre. Från Regionförbundet Sörmlands sida vill vi inte bara hjälpa till, vi vill vara aktiva och drivande och vi måste öka förståelsen hos medborgarna för hur EU fungerar.

Publicerad den 8 oktober 2010 i Katrineholms Kuriren.

Detta var delar av regionförbundets medskick till det stora EU-möte som hölls i Nyköping i början av juni där uppemot 200 politiker och tjänstemän från hela landet deltog. Deras gemensamma nämnare är just att de arbetar med tillväxtfrågor på lokal och regional nivå. Det vi gör regionalt och lokalt påverkar utvecklingen nationellt och i Europa. Vi hoppas därför att EU-mötet fått fler att inse att vi har ett gemensamt ansvar för att Europa ska bli världens mest innovativa och dynamiska ekonomi som det en gång var tänkt.

Syftet med mötet i Nyköping var också att politiker på alla nivåer i Sverige skulle få tillfälle att göra ett medskick till EU-kommissionen inför det toppmöte, i slutet av juni, vars främsta uppgift var att diskutera den nya tillväxtstrategin som innebär en smart och hållbar tillväxt för alla.

Med anledning av mötet gjorde vi även en SIFO-undersökning, om svenskarnas förhållande till EU, där det kom fram en del överraskande resultat. Som till exempel att 67 procent av svenska folket tycker att EU-samarbetet är bra som det är eller ska fördjupas efter den senaste tidens finansiella kris. Av undersökningen framgick också att 58 procent av svenskarna känner sig som européer i ganska stor eller i mycket stor grad. Samt att forskning, förbättrad skola och bra statsfinanser är de tre åtgärder som är viktigast för att skapa ekonomisk tillväxt i EU.

Ett av skälen till att arrangera det svenska EU-mötet var alltså att få en bättre förankring av den nya tillväxtstrategin än den förra Lissabonstrategin som inte var särskilt framgångsrik. Enligt Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige, är den nya strategin bredare och har ett ökat fokus på genomförande och uppföljning. Från Sörmlands sida framförde vi också krav på att berörda nationer måste visa resultat. Ett krav som dessutom bör omfatta regionala och lokala aktörer.

Kommissionens representant från Bryssel, Gaelle Garnier, betraktade också Nyköpingsmötet som ett avstamp och konstaterade att ”det är nödvändigt att vi fortsätter att arbeta tillsammans”. Från Kommissionens sida i Sverige utlovades också ytterligare träffar i mindre grupper under hösten där diskussionen kan föras vidare.

Nyköping ska vara startpunkten för det interna arbetet med Europa 2020-strategin. Med tanke på alla goda idéer och det engagemang vi har hört här idag så är jag säker på att det kommer att gå bra, var också Pierre Schellekens slutord på EU-mötet innan alla politiker tog ”bollen” med sig och åkte hem för att fortsätta arbetet med att förankra den nya tillväxtstrategin.

Marita Bengtsson (S), Ordförande i Regionförbundet Sörmland

Daniel Portnoff (M), Vice Ordförande i Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan