Meny

Kartläggning och utvärdering av EU-utbildningen hos regionförbundets medlemmar

Hösten 2007 initierade regionförbundet en kartläggning och utvärdering av medlemmarnas EU-utbildning. Syftet var att få en bild av omfattningen av utbildningen och vilken effekt den har haft.

Uppdraget utfördes av konsultföretaget Skill i Linköping. Kommunernas EU-samordnare har medverkat i utformningen av de frågor som ligger till grund för enkäten.

Läs utvärderingen av EU-utbildningen här

Läs kartläggningen av EU-utbildningen här

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Kommunikationschef

Ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58