Meny

Kartläggning och utvärdering av EU-utbildningen hos regionförbundets medlemmar

Hösten 2007 initierade regionförbundet en kartläggning och utvärdering av medlemmarnas EU-utbildning. Syftet var att få en bild av omfattningen av utbildningen och vilken effekt den har haft.

Uppdraget utfördes av konsultföretaget Skill i Linköping. Kommunernas EU-samordnare har medverkat i utformningen av de frågor som ligger till grund för enkäten.

Läs utvärderingen av EU-utbildningen här

Läs kartläggningen av EU-utbildningen här

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58