Meny

Sörmland behöver fler utbildningar inom yrkeshögskolan!

Idag, torsdagen den 6 maj, arrangerar Regionförbundet Sörmland ”Sörmlands näringslivsdag” på Båsenberga hotell och konferens i Vingåker. Syftet med dagen är att mötas, inspireras och diskutera det sörmländska näringslivet med temat omvärld och kompetensbehov i fokus.

Denna debattartikel publicerades i Katrineholms Kuriren i samband med att Regionförbundet Sörmland arrangerade Sörmlands näringslivsdag den 6 maj 2010.

Bakgrunden är att det sörmländska näringslivet och den offentliga sektorn står inför ett antal utmaningar där frågor som innovationer, förnyelseförmåga och tillgång till rätt kompetens bedöms som viktiga. Och eftersom regionförbundets främsta uppgift är att arbeta med regional utveckling så känns det naturligt att vi arrangerar denna näringslivsdag som för övrigt är den första på några år. Att Sörmland dessutom ska vara en attraktiv del av den växande Stockholmregionen är ett mål som våra politiker strävat efter sedan många år tillbaka.

I den regionala utvecklingsplanen för Sörmland, den så kallade Sörmlandsstrategin, slår vi dessutom fast att det ska vara:

  • enkelt att få tillgång till arbete och arbetskraft
  • enkelt att höja sin kunskap och kompetens
  • enkelt att förverkliga sina idéer samt starta och växa som företag

I praktiken innebär det att regionförbundet bidrar till att sörmländska företag antingen kan starta, främjas på ett eller annat sätt eller växa. När det gäller att starta nya företag kan det ske genom till exempel Nyföretagarcentrum, IFS, Internationella företagarföreningen i Sörmland, och mikrofinansiering. När det gäller att främja näringslivsutveckling kan det vara genom att stödja Ung företagsamhet och attityder till entreprenörskap.

Men det absolut största krutet lägger regionförbundet på att främja själva växandet av företag vilket framförallt sker genom vårt stöd till Almi som uppgår till cirka nio miljoner kronor per år. Genom dessa medel har Almi stora förutsättningar att stötta de sörmländska företagen att vilja växa vidare.

Och en förutsättning för att de sörmländska företagen ska kunna växa är att de får tag på rätt kompetens, det vill säga arbetskraft som har den utbildning och kompetens som krävs. För att möta detta behov har också regionförbundet anställt en person som nu ser över behovet av yrkeshögskoleutbildningar i länet och hur vi, tillsammans med länets kommuner, får de utbildningar till länet som företagen behöver.

I dagarna har även ett varselkansli upprättats i samarbete mellan länsstyrelsen och regionförbundet där syftet är att underhålla det påbörjade informations- och erfarenhetsutbytet i länet som är en följd av att regionförbundets ordförande Marita Bengtsson och landshövding Bo Könberg utsetts till länets varselsamordnare av regeringen. Den gemensamma plattformen ”Kraftsamling Sörmland” ska följa vad som sker i länet mot bakgrund av de stora skillnader som finns i förutsättningarna för de olika arbetsmarknadsregionerna.

Catharina Frändberg
Näringslivsansvarig på Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36