Meny

Sörmland profilerar sig som ett pilotlän

Så vill Sörmland profilera sig som ett pilotlän i Europa och göra EU begripligt på lokal nivå, skriver elva politiska beslutsfattare på kommunal och regional nivå på DI Debatt.

Publicerad i Dagens Industri.

Alla kan påverka sin egen kommuns förmåga till hållbar tillväxt. Därför utmanar vi, samtliga kommuner i Sörmland, Landstinget Sörmland och Region förbundet Sörmland resten av Sverige och Europa om att ta upp kampen om att förverkliga Lissabonstrategins utmaningar på hemmaplan.

Europadagen, lördagen den 9 maj, går startskottet för den länsomfattande kampanjen "Du & EU" där nio sörmländska kommuner utmanar varandra om att uppfylla tre av de indikatorer som finns med i Lissabonstrategin, EU:s strategi för sysselsättning och hållbar tillväxt. Vilken kommun ökar sin befolkning mest under 2009? Vilka kommuninvånare blir bäst på att minska restavfallet? Vilken kommun ser till att andelen miljöklassade bilar ökar mest under innevarande år?

I början av nästa år vet vi svaret då vinnarna utses i de tre kategorierna. Syftet med kampanjen är att öka sörmlänningarnas insikt om EU. Hur påverkar EU mig? Vad kan jag som länsinvånare göra för att påverka EU?

Det är några av de frågeställningarna som ligger bakom projektet som i första hand ska löpa året ut men som förhoppningsvis får en fortsättning nästa år.

Tanken är att profilera Sörmland som ett pilotlän i Europa genom att göra EU begripligt på lokal nivå. Det innebär att öka kommuninvånarnas insikt om den europeiska gemenskapen och dess betydelse för den regionala utvecklingen.

Budskapet är kort och koncist: 60–70 procent av besluten i EU påverkar arbetet i din kommun. Det räcker med att titta på en dagordning till ett kommunfullmäktigemöte så ser man vilka beslut som har sitt ursprung i ett EU-direktiv eller i någon EU-lagstiftning.

Kampanjen visar hur vi kan arbeta med att förbättra resultatet i den egna kommunen och hur vi mäter de olika indikatorerna. Vi visar också hur länsinvånarna själva kan bidra eller påverka sin vardag genom att agera eller inte agera. Det är alltså viktigt att koppla de tre indikatorerna till individens eget agerande och medvetna val. Antagna kommunmål, ambitioner och av kommunerna valda indikatorer ska sedan överföras på de utmaningar och förutsättningar som gäller i Sörmland. Det är viktigt att projektet genomsyras av den så kallade "bottom up-modellen", det vill säga att individen själv kan påverka det vi väljer att mäta genom att fokusera på sitt eget agerande. De val som individerna gör får konsekvenser för den hållbara tillväxten.

Lördagen den 9 maj kommer de flesta av oss att befolka de sörmländska torgen för att informera invånarna om den nya kampanjen. Det kommer att se olika ut i kommunerna, men kampanjen uppmärksammas på ett eller annat sätt. Om ni vill se hur Sörmland arbetar är ni välkomna att besöka oss då eller vid ett annat till fälle.

Slutligen vill vi uppmana alla kommun- och regionalpolitiker i Sverige och resten av Europa: vi kan påverka våra egna kommuners förmåga till tillväxt.

Vi hoppas att övriga län i Sverige och regioner i Europa antar vår utmaning om att förverkliga Lissabonstrategins utmaningar på hemmaplan.

Marita Bengtsson 
ordförande (S), regionförbundet Sörmland

Daniel Portnoff 
vice ordförande (M), regionförbundet Sörmland, kommunstyrelsens ordförande, Trosa

Jörgen Danielsson 
landstingsråd (S), Sörmland läns landsting

Anders Berglöv 
kommunstyrelsens ordförande (S), Flen

Jan Carle 
kommunstyrelsens ordförande (M), Nyköping

Henric Sörblad 
kommunstyrelsens ordförande (M), Gnesta

GÖRAN DAHLSTRÖM
kommunstyrelsens ordförande, (S) Katrineholm

Jens Persson 
kommunstyrelsens ordförande (C), Strängnäs

Viking Jonsson 
kommunstyrelsens ordförande (S), Vingåker

Benita Vikström 
kommunstyrelsen ordförande (S), Oxelösund

Hans Ekström 
kommunstyrelsens ordförande (S), Eskilstuna

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan