Meny

"Staten måste ta ansvar för UVEN!"

SJ har nyligen aviserat förändringar i hur de avser trafikera banorna framöver. För Sörmlands del innebär förslaget bland ­annat glesare trafik på Svealandsbanan mitt på dagen och på kvällarna. Ännu färre tåg ­kommer att stanna i Sörmland på den Västra stam­banan och ännu mindre trafik på UVEN, främst när det gäller sträckan mellan Norrköping och ­Eskilstuna.

Publicerad i Södermanlands Nyheter och Eskilstuna Kuriren

I klartext innebär det att de sörmländska kommunerna tillsammans ska lägga mer pengar för mindre trafik på UVEN och ytterligare pengar för att behålla den trafik som vi inte betalar för idag. Det är inte acceptabelt.

Därför känner vi oss nödsakade att säga ifrån. Vi kan inte betala för mindre trafik. Vi kan inte gå in och ta över ansvaret för den nödvändiga regionala trafiken som hotas när tågtrafiken konkurrensutsätts.

Men vi vill heller inte bli en bricka i SJ:s kampanj mot staten och avregleringen. Om man gör en avreglering för att få bättre trafik och lägre priser måste det ske på ett sätt så att vi inte försämrar trafiken på regional nivå bara för att uppnå effekt på de längre sträckorna.

Staten måste dessutom ta ansvar för att fördela den knappa spårkapaciteten på ett sätt så att alla resandebehov kan tillfredsställas.

Vi måste nu få full insyn i vilka konsekvenser SJs förslag får för den regionala trafiken. Vad händer med den täta, stabila tågtrafik som vi behöver i ­Mälardalen för att locka fler bilister att åka tåg? Det vi begär är att staten avreglerar i en takt så vi tillsammans hinner säkerställa en hållbar regional trafik. Staten måste därför ta sitt ansvar för att fördela trafikeringsrätterna på ett rättvist och förståndigt sätt.

Om omställningen av tågtrafiken sker för snabbt riskerar vi att bryta det positiva mönster vi nu ser med fler tågpendlare i hela Mälardalen. Vi är därför beredda att hitta kortsiktiga lösningar förutsatt att staten visar att den kan genomföra konkurrensutsättningen av tågtrafiken på ett tillfredsställande sätt.

Marita Bengtsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland

Daniel Portnoff (M), vice ordförande för Regionförbundet Sörmland och kommunstyrelsens ordförande i Trosa

Jörgen Danielsson (S), landstingsråd, Sörmland läns landsting

Jan Carle (M), kommunstyrelsens ordförande, Nyköping

Hans Ekström (S), kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna

Henric Sörblad (M), kommunstyrelsens ordförande, Gnesta

Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, Katrineholm

Jens Persson (C), kommunstyrelsens ordförande, Strängnäs

Viking Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Vingåker

Benita Vikström (S), kommunstyrelsen ordförande, Oxelösund

Anders Berglöv (S), kommunstyrelsens ordförande, Flen

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan